Väntetider i cancervården är en patientsäkerhetsfråga

Risken för cancerrelaterad morbiditet och sämre överlevnad behöver uppmärksammas.

Väntetider i cancervården är en patientsäkerhetsrisk som behöver uppmärksammas med klargörande av mekanismer och effekter, synliggörande av väntetidsstatistik och implementering av evidensbaserade interventioner.

Standardiserade vårdförlopp införs i cancervården under 2015–2018 och förväntas korta väntetiderna för vissa patienter, men de är sannolikt inte en helhetslösning på väntetidsproblemen.
Artikel av Mef Nilbert i Läkartidningen

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

Coloplast 2
Hollister
Coloplast
Mediplast