Smartphone för att mäta sjukdomsaktivitet i tarmen

18 patienter med ulcerös colit och Crohns sjukdom har, i en forskningsstudie på SÄS, själv fått hantera sina prover utan att behöva lämna in dem till sjukvården. Modern teknik har använts, en app i mobiltelefonen, tillsammans med en avancerad provtagningsutrustning.

Det är Anders Lasson, specialist på mag- och tarmmottagningen, medicinkliniken, som forskar om inflammatoriska tarmsjukdomar, som har lett studien. Studien är också en del i hans forskning som handlar om hur man kan bedöma kroniska inflammatoriska sjukdomar genom att analysera mängden av ett specifikt protein, kalprotektin, från vita blodkroppar i avföringen.
På Södra Älvsborgs sjukhus hemsida finns hela artikeln.

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

B Braun
Mediplast
Dansac
Capero Medical AB
M Care