Många positiva till att delta i omfattande tarmcancerstudie

Sedan drygt två år tillbaka pågår en omfattande svensk studie som syftar till att ta reda på om tarmcancerscreening påverkar dödligheten i tarmcancer och vilken metod som är lämpligast att använda vid screening. Än är det för tidigt att dra några slutsatser om dödligheten minskat bland personer som är drabbade av tjocktarmscancer men Rolf Hultcrantz, professor i gastroenterologi och hepatologi, vill betona att landstingen som medverkat i studien har gjort ett bra jobb.

Varje år drabbas cirka 6 000 svenskar av tjocktarmscancer, så kallad kolorektalcancer. Det gör den till den vanligaste cancerformen hos båda könen i landet. Sjukdomsförloppet är ofta långsamt då den polyp som bildas i tjocktarmen tar lång tid på sig att utvecklas till en tumör. Det kan ta uppemot 10 – 15 år innan en cancer har utvecklats.
Artikel i Netdoktor

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

Capero Medical AB
M Care
B Braun
Ynolens