Viktig grupp utelämnas i Socialförsäkringsutredningen

Handikappförbunden menar att Socialförsäkringarnas syfte måste vara att trygga försörjningen på en god nivå även för de människor i vårt samhälle som aldrig kommer att kunna arbeta. Därför är Handikappförbunden mycket kritiska till att en stor grupp människor faktiskt utelämnas i utredningens förslag.

”Vi har en stor grupp människor, som på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom lever med ett långvarigt - ibland livslångt - behov av stöd till sin försörjning. Dessa inkluderas inte eftersom utredningen avstår att lägga förslag som rör sjuk- och aktivitetsersättningen. Här krävs ett fortsatt utredningsarbete”, säger Stig Nyman, ordförande i Handikappförbunden.
Debattartikeln

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

Coloplast 2
M Care
B Braun
Mediplast