Utvärdering efter operation för Hirschsprungs sjukdom

Patienter som opereras för Hirschsprungs sjukdom löper risk för komplikationer som analinkontinens och förstoppningsbesvär lång tid efter operationen. Komplikationernas frekvens och dess påverkan på livskvaliteten är mycket sparsamt studerad. I en nyligen publicerad studie var syftet att utvärdera både tarmfunktion och livskvalitet hos vuxna patienter som opererats för Hirschsprungs sjukdom under barnaåren.

Samtliga patienter opererade för Hirschsprungs sjukdom åren 1969–1994 på S:t Görans sjukhus i Stockholm tillfrågades om att delta i studien. De fick genom ett frågeformulär besvara validerade tarmfunktionsfrågor och generella livskvalitetsfrågor genom SF-36 health survey samt symtomspecifika livskvalitetsfrågor genom Gastrointestinal quality of life index.
Läs mera i Läkartidningen

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

B Braun
Mediplast
Dansac
Capero Medical AB
M Care