Sjukt engagerad. En kartläggning av patient- och funktionshinderrörelsen

Rapport från Vårdanalys. Patient- och funktionshinderrörelsens delaktighet i utformningen av hälso- och sjukvården efterfrågas i allt högre grad av stat och landsting. Samtidigt saknas kunskap om rörelsen och strategier för att ta tillvara patienters erfarenheter och kompetens.

Vårdanalys bidrar med ett kunskapsunderlag om patient- och funktionshinderrörelsen och analyserar hur samverkan sker med stat och landsting.

Ladda hem hela rapporten

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

Coloplast
Mediplast
Capero Medical AB
Hollister