Sjukt engagerad. En kartläggning av patient- och funktionshinderrörelsen

Rapport från Vårdanalys. Patient- och funktionshinderrörelsens delaktighet i utformningen av hälso- och sjukvården efterfrågas i allt högre grad av stat och landsting. Samtidigt saknas kunskap om rörelsen och strategier för att ta tillvara patienters erfarenheter och kompetens.

Vårdanalys bidrar med ett kunskapsunderlag om patient- och funktionshinderrörelsen och analyserar hur samverkan sker med stat och landsting.

Ladda hem hela rapporten

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

Capero Medical AB
Hollister
B Braun
Mediplast