ILCO protesterar mot upphandling i Kalmar län

Landstinget försämrar för utsatt grupp.
Jämlik vård på lika villkor är något som både regeringen och den socialdemokratiska majoriteten i Kalmar säger sig sträva efter. I Kalmar läns landsting förbereds samtidigt en upphandling av stomiprodukter som riskerar att försämra möjligheten till jämlik vård för stomiopererade.

"Utan tillgång till rätt hjälpmedel kan det uppstå vårdkrävande komplikationer, du får svårt att arbeta och att ha ett aktivt och socialt liv, blir otrygg och begränsad."
http://www.barometern.se/debatt/landstinget-forsamrar-for-utsatt-grupp/

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

Coloplast 2
Hollister
B Braun
Ynolens