Vi är inte nöjda

Vår debattartikel om bilden av den svenska cancervården har rönt stor uppmärksamhet och debattlust. Det är bra. Liksom de som svarat och kommenterat tycker vi öppenhet, dialog och samverkan är en förutsättning för fortsatt förbättring och utveckling.

Några kommentarer tyder dock på att man kunde uppfatta det som att vi inom landsting och regioner är oreserverat nöjda med hur vården fungerar idag. Och att vi misstycker när patienter, närstående och vårdpersonal kommer till tals i medierna om sådant som inte fungerar bra.

Så är inte fallet.

Vi är inte nöjda och slår oss inte till ro. Vi lyssnar, ser och vet att det finns svagheter och brister i cancervården och vi arbetar tillsammans med patienter, närstående, patientföreträdare och vårdens anställda för att rätta till dem.

Läs hela artikeln (PDF-dokument, 179 kB)

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

Capero Medical AB
M Care
B Braun
Ynolens