Starkt stöd för Avastin

Pressmeddelande från Roche

Data som igår presenterades vid ESMO i Madrid – Europas största vetenskapliga cancerkongress – bekräftar Avastins® (bevacizumab) roll som standardbehandling vid metastaserad tjock- och ändtarmscancer (mCRC). Jämförande studier har inte kunnat påvisa att andra biologiska läkemedel visat bättre effekt, oavsett patientens mutationsstatus. I Sverige är mCRC den tredje vanligaste cancerformen och globalt dör nära 700 000 i sjukdomen varje år.

Läs hela pressmeddelandet (PDF-dokument, 91 kB)

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

B Braun
Mediplast
Coloplast 2
Hollister