Regeringen föreslår ny patientlag

Regeringen har idag fattat beslut om en lagrådsremiss som föreslår en ny patientlag.

Syftet med lagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

Den nya lagen innebär att patienten ska ges möjlighet att välja utförare av offentligt finanserad primärvård och öppen specialistvård i hela landet. Landstingens skyldighet att erbjuda öppen vård utvidgas därmed till att gälla patienter som omfattas av annat landstings ansvar för hälso- och sjukvård.

Ny patientlag

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

Capero Medical AB
M Care
Coloplast
Ynolens