Patientmakt eller inte patientmakt-det är frågan

Just nu ligger den så kallade Patientmaktsutredningens betänkande ute som en så kallad lagrådsremiss hos berörda instanser. Den föreslår att patientens makt i vården skall utökas och att en ny lag, kallad Patientlagen, ska införas. Men det finns redan nu lagstiftning som reglerar rätt och ansvar inom vården och kommer den nya lagen verkligen innebära några större förändringar vad gäller det som inte fungerar idag.

Läs hela pressmeddelandet (PDF-dokument, 256 kB)

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

Capero Medical AB
M Care
Coloplast
Mediplast