Patientansvarig läkare tillbaka i ny form

Under vården ska det alltid finnas en namngiven läkare med ansvar för patienten. Det beslöt fullmäktige, som inte är nöjt med den nuvarande ordningen.

År 2010 avskaffades kravet på att utse en patientansvarig läkare, PAL, och ersattes med en ny bestämmelse om fast vårdkontakt – som inte ens behöver tillhöra sjukvårdspersonalen.

– Det är de svaga patienterna som far illa, sade Björn Cars från Stockholms läkarförening, som hade motionerat om att PAL skulle återinföras.

CS, Läkarförbundets centralstyrelse, höll med i sak, men hade problem med begreppet PAL.

Lösningen blev en ny formulering som både CS och fullmäktige kunde ställa sig bakom: Läkarförbundet ska verka för en reglering, där det i samband med vård alltid finns en namngiven läkare med ansvar för patienten.

Miki Agerberg

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2014, Hämtat från Läkartidningen 19 maj 2014

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

Capero Medical AB
Hollister
B Braun
Ynolens