Ny patientlag

Den nya patientlagen ska ge patienter rätten att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialistvård i hela landet. Men för att vi ska få en patientlag värd namnet, krävs rejäla satsningar på primärvården, en förändring till personcentrerad vård samt att lagen följs upp och utvärderas ur ett brukarperspektiv, anser företrädare för vård och patienter.

Vid årsskiftet 2014-2015 förväntas en ny patientlag träda i kraft i Sverige.

Sveriges Läkarförbund, Svensk sjuksköterskeförening samt Handikappförbunden välkomnar att centrala bestämmelser som gäller patientens ställning i vården och som i dag återfinns i skilda författningar, nu samlas i en och samma lag, patientlagen. Ambitionen är också att den nya lagen ska vara lättillgänglig, pedagogisk och överskådlig.

Läs hela artikeln från LIFe-time.se (PDF-dokument, 177 kB)

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

Capero Medical AB
Hollister
Coloplast
Mediplast