Ny lag för journaler ska förenkla

I den nya Hälso- och sjukvårdsdatalag som föreslås ersätta Patientdalalagen stryks formuleringen om att man endast får ta del av journaluppgifter om man deltar i vården av patienten. Som Läkartidningen visat har bestämmelsen varit svårtolkad och skapat osäkerhet bland vårdanställda.

Michael Lövtrup

Som framgått på både debattplats och nyhetsplats i Läkartidningen har det funnits en betydande osäkerhet kring tolkningen av Patientdatalagens regler om när vårdpersonal får ta del av journaluppgifter.

Ny lag för journaler ska förenkla (PDF-dokument, 168 kB)

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

Coloplast 2
Hollister
Coloplast
Mediplast