Nationella riktlinjer om cancer

"Gör nationella riktlinjer om cancer tvingande” 

skriver Dagens Medicin i nätupplagan 28 jan.
Flera tusen cancerpatienter dör i onödan varje år, skriver Katarina Johansson, Nätverket mot cancer. Hon vill göra det till en valfråga.

Tusentals svenska cancerpatienter dör i onödan varje år. Totalt rör det sig om 4 500 personer som dör på grund av ”felaktig” cancerbehandling, för att de bor på ”fel” ort eller för att de har ”fel” socioekonomisk status. Hur kan det vara så här? Detta är sjukvårdens största utmaning. Med tanke på att antal cancerfall dessutom kommer att fördubblas på 15 år, måste detta bli den enskilt viktigaste vårdfrågan i årets val.

Gör nationella riktlinjer om cancer tvingande

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

Coloplast 2
Hollister
B Braun
Ynolens