Kroniskt sjuka får samordna egen vård

Vården av personer med mer än en kronisk sjukdom står för hälften av de samlade sjukvårdskostnaderna. Men vårdens struktur gör vården ineffektiv.

En ny rapport från Myndigheten för vårdanalys visar att en majoritet av dagens sjukvård riktas mot patienter med kroniska sjukdomar. Men vården präglas av bristande samordning mellan olika vårdgivare, bristande involvering av patienten och av att vara alltför reaktiv. Vården är i sin nuvarande struktur och med nuvarande arbetssätt inte rustad för att möta dagens patienter med allt mer komplexa behov. Det gör det svårt för vårdpersonalen att ta ett helhetsansvar för patienterna skriver Fredrik Lennartsson, Myndigheten för vårdanalys, på DN Debatt.

Närmare halva Sveriges befolkning och var femte person under 20 år har minst en kronisk sjukdom. Cirka 80-85 procent av ett landstings totala kostnader för primärvård, öppen specialistvård och slutenvård riktas till personer som har kronisk sjukdom.

En fjärdedel av befolkningen har mer än en kronisk sjukdom. Personer med minst två kroniska sjukdomar står för 50 procent av de samlade sjukvårdskostnaderna och drygt hälften av alla läkarbesök på akutmottagningar

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

Capero Medical AB
Hollister
B Braun
Ynolens