Korta väntetider i cancervården

I vårens budgetproposition föreslår regeringen att under perioden 2015-2018 satsa totalt 2 miljarder kronor på att förkorta väntetiderna inom cancervården. Satsningen ska också premiera ett snabbt vårdförlopp mellan remiss och behandlingsstart samt bidra till snabb diagnos.

Läs hela pressmeddelandet (PDF-dokument, 127 kB)

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

Capero Medical AB
M Care
Coloplast
Ynolens