Enkät för cancerberörda

Endast 4 % av patienter med cancersjukdom har en rehabiliteringsplan, visar Nätverket mot cancers stora enkät för cancerberörda.
Enligt den nationella cancerstrategin ska ALLA cancerpatienter ha en rehabiliteringsplan.

Att inte ha en integrerad rehabilitering och jobba förebyggande kan skapa mer lidande än vad sjukdomen i sig redan gjort. Patienter behandlas väldigt olika. Ibland finns resurser avsatta för exempelvis dietist, kurator, psykolog eller sjukgymnast. Men på en annan avdelning på ett och samma sjukhus, kan resurser saknas helt. Det är ett väldigt orättvist och ohållbart system, säger Patrik Göransson, psykolog och ordförande i SWEDPOS (Svensk förening för psykosocial onkologi & rehabilitering).

Enkät för cancerberörda, pressmeddelandet.

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

Capero Medical AB
Hollister
B Braun
Mediplast