D-vitamin förbättrar canceröverlevnad

På jakt efter ett annat gott skäl att öka intaget av vitamin D?
Här är ett: Forskare har nyligen publicerat en vetenskaplig granskning, som visar att personer med bröstcancer, kolorektal cancer och lymfom (maligna tumörer som uppstår i lymfkörtlarna eller annan lymfatisk vävnad) har större möjlighet att överleva om deras status av vitamin D är hög vid tidpunkten för diagnos. Forskningen bedrivs av forskare från Shanghais Institut för Näringsvetenskap och andra Kinesiska universitet och publiceras i the Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Kraftigt minskad dödlighet
Genom att granska 25 studier och sammanlagt 17,332 cancerpatienter fann forskarna att högre D-vitaminnivåer var associerade med signifikant minskad cancerrelaterad dödlighet hos patienter med kolorektal cancer och lymfom, medan höga D-vitaminnivåer var kopplade till förbättrad överlevnad hos patienter med bröstcancer eller lymfom. Mindre bevis hittades hos personer med lungcancer, magsäckscancer, prostatacancer, melanom, eller Merkel-cellkarcinom, men data var positiva. I de flesta av studierna hade patienterna testats med avseende på D-vitaminstatus innan de genomgått någon cancerbehandling.

Bättre allmänt hälsotillstånd
Medan Shanghais forskargrupp spekulerade i att cancerpatienter med högre D-vitaminnivåer hade bättre överlevnadschanser på grund av bättre allmän hälsa visste de inte om det var ett direkt resultat av vitamin D eller om cirkulerande vitamin D bara var en biomarkör för hälsotillståndet hos patienterna.
"Med tanke på att D-vitaminbrist är ett utbrett problem i hela världen är det viktigt att se till att alla har tillräckliga nivåer av detta viktiga näringsämne”, har en av författarna till studien, dr Hui Wang, sagt. "Läkare måste ägna stor uppmärksamhet åt D-vitaminnivåer hos personer som har fått diagnosen cancer."

Källa : The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (publiceratahead of print: doi: 10.1210/jc.2013-4320).

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

Coloplast
Mediplast
Capero Medical AB
Hollister