Nyhetsarkiv 2014

 • NMC välkomnar Barncancerfonden

  Nätverket mot cancer välkomnar Barncancerfonden. Tillsammans säger vi ja till en likvärdig vård och rehabilitering i Sverige för alla cancerberörda. Genom Barncancerfondens medlemskap utökas Nätverket mot cancer med kunskap och erfarenhet av cancer hos barn och unga vuxna. Nätverket mot cancer företräder genom sina medlemsförbund ett brett antal cancerdiagnoser och drygt 25 000 cancerpatienter. – Som ordförande gläder jag mig mycket åt att vi tillsammans blir en ännu starkare röst i vårt påverkansarbete för cancerdrabbade, säger Katarina Johansson. – Som medlem i Nätverket mot cancer så kommer Barncancerfonden att fortsätta arbeta för att de barn och familjer som drabbas av cancer i alla delar av landet få likvärdiga möjligheter till råd, stöd och information under och efter sin behandlingstid, säger Anders Peterson, ansvarig för Råd och stöd på Barncancerfonden.

  Publicerad: 2014-12-14

 • TLV avskriver omprövning

  TLV beslutade år 2012 att starta en omprövning gällande stomibandage. Arbetet med omprövningen inleddes med att TLV gjorde en patientundersökning för att utvärdera vilka egenskaper bland stomibandagen som patienterna själva anser är av stort värde. Studieresultaten skulle ligga till grund för det fortsatta arbetet med omprövningen.

  Publicerad: 2014-11-15

 • Multidisciplinära team förbättrar vården

  Multidisciplinära team som planerar vården för patienter som ska genomgå tjocktarmskirurgi ökar förutsättningarna för att för att de ska få behandling i enlighet med rådande nationella riktlinjer. Det konstaterar Fredrik Brännström i en avhandling som han försvarar vid Umeå universitet.

  Publicerad: 2014-11-13

 • Resistenta tarmbakterier hos många

  Resistenta tarmbakterier hos många i Sverige. LäkemedelsVärlden skriver den 13 nov. Var tjugonde person som lämnade prover till Folkhälsomyndigheten hade en tarmflora med antibiotikaresistenta bakterier. I en befolkningsstudie tillfrågades personer från åtta olika orter om att skicka in avföringsprover till Folkhälsomyndigheten. Prover från 2100 slumpvis utvalda friska individer mellan 18 och 72 år analyserades.

  Publicerad: 2014-11-13

 • Kris för forskningen

  Sjukhusläkaren.se skriver den 14 oktober. Patientsäkerhetsforskningen vid KTH står inför hot att avvecklas, inte ens tre år efter att professorn Richard Cook tillträdde. Han själv får visserligen vara kvar, men utan grupp. Det har varit för svårt att få medel till forskningen, trots det stora intresset som uttrycks för ämnet.

  Publicerad: 2014-10-14

Fler nyheter

Gå till sida: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

M Care
B Braun
Mediplast
Dansac
Capero Medical AB