Risk för sämre patientsäkerhet

Regeringens mål med apoteksomregleringen har bara delvis uppfyllts enligt Statskontoret. Tillgängligheten har ökat men inte servicen.
Apoteken har blivit fler men apotekspersonalen har fått minskad tid till kompetensutveckling. Det är några av slutsatserna i Statskontorets utvärdering av omregleringen. I sin slutrapport har de fem mål som regeringen satte upp för reformen analyserats och jämförts med hur verkligheten ser ut.

Risk för sämre patientsäkerhet (PDF-dokument, 133 kB)

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

B Braun
Ynolens
Dansac
Capero Medical AB
M Care