Överbelastade cancerläkare visar på ojämlikhet i vården

DN Debatt 8 augusti. Ny undersökning. Den höga belastningen på cancervårdens specialister är både orimlig och snedfördelad över landet. Det påverkar patienternas möjligheter att få tillgång till specialistkompetens. Vården måste pröva nya arbetssätt över professions- och specialistgränserna, skriver tre cancerläkare.
I dag botas allt fler som drabbas av en cancersjukdom. Många lever länge med bättre livskvalitet än tidigare. Sverige ligger väl framme. Samtidigt är kritiken ibland hård och berättigad, inte minst vad gäller väntetider och bristande kontinuitet mellan vårdgivare och patient. Det finns också en bristande jämlikhet i dagens svenska sjukvård, inkluderande cancervården.

Hela artikeln (PDF-dokument, 273 kB)

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

Capero Medical AB
Hollister
Coloplast
Ynolens