Laparoskopisk kolorektal cancerkirurgi bör öka

Sverige är på efterkälken - det är stora regionala skillnader inom landet. Laparoskopisk kolorektal kirurgi introducerades i början på 1990-talet. Tanken var att en ny minimalinvasiv operationsmetod skulle kunna minska den postoperativa morbiditeten jämfört med traditionell öppen kolorektal kirurgi.

Peter Matthiessen, docent, överläkare, kolorektalsektionen, kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro; för Arbetsgruppen för laparoskopisk kolorektal kirurgi i Sverige skriver i Läkartidningen 19 juni 2013.

Andelen laparoskopisk kolorektal (PDF-dokument, 211 kB)

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

Coloplast 2
Hollister
B Braun
Mediplast