TLV tar sig an medicinteknik

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV ska på uppdrag av regeringen göra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter.
MER ARBETE:
Uppdraget är till ett försök för att utröna om bedömningarna är till nytta för hälso- och sjukvården. Regeringen har själv bestämt att insulinpumpar ska ingå som en av två produkter i projektet. Vilken den andra produktgruppen blir ska TLV besluta.
Medicintekniska produkter som omfattas av läkemedelsförmånen säljs på apotek, men det vanligaste är att patienterna får dem via vården. I båda fallen kan landstingen göra upphandlingar. De hälsoekonomiska bedömningar som TLV gör är tänkta att ligga till grund för hälso- och sjukvårdshuvudmännen kliniska beslut och upphandling. I oktober 2013 ska uppdraget slutredovisas.
Publicerat 2012-04-18 i LäkemedelsVärlden. Text. Ingert Nilsson

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

Coloplast 2
Hollister
Coloplast
Ynolens