Remicade

REMICADE - första biologiska läkemedlet i EU godkänt för behandling av
ulcerös kolit hos barn. EU kommissionen har nu godkänt REMICADE® (infliximab) för behandling av svår aktiv ulcerös kolit hos barn i åldrarna 6 till 17 år, som har haft ett otillräckligt svar på konventionell behandling inklusive kortison och 6-merkaptopurin eller azatioprin, eller som är intoleranta eller har medicinska kontraindikationer för sådan behandling.

Remicade-godkänt för behandling av UC hos barn (PDF-dokument, 89 kB)

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

Coloplast 2
M Care
B Braun
Mediplast