Ny chef för regionalt cancercentrum syd

TF Regiondirektör Ingrid Bengtsson-Rijavec har utsett professor Mef Nilbert till ny chef för Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd). Mef Nilbert arbetar idag som överläkare på Skånes universitetssjukhus och är professor i onkologi vid medicinska fakulteten, Lunds universitet. De senaste åren har hon också delvis arbetat i Danmark och har en professur vid Köpenhamns universitet. Mef Nilbert har under flera år forskat kring tumörsjukdomars koppling till risken för återfall hos patienten och särskilt intresserat sig för ärftlig cancer. Hon har även arbetat med riktlinjer för cancervården och bedrivit kunskapsspridning genom populärvetenskapliga presentationer.

Ny chef för cancercentrum syd (PDF-dokument, 34 kB)

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

Capero Medical AB
M Care
Coloplast
Mediplast