Indexreglerade högkostnadsskydd föreslås

Landshövding Bo Könberg har på regeringens uppdrag sedan i somras sett
över avgifterna inom vården. Han föreslår, i ett betänkande som i dag
överlämnas till socialminister Göran Hägglund, att nu gällande separata
högkostnadsskydd för öppenvård respektive läkemedel tills vidare bibehålls.
För att i framtiden säkra avgifternas realvärde föreslår Könberg dock att
avgiftstaken i de båda högkostnadsskydden indexregleras, genom koppling till
prisbasbeloppet.

Indexreglerade högkostnadsskydd (PDF-dokument, 582 kB)

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

Capero Medical AB
M Care
Coloplast
Ynolens