Cancercentrum.se

Sveriges sex regionala cancercentrum lanserar ny gemensam webbplats, med det viktigaste och senaste om utvecklingen i svensk cancervård och enkla vägar till regionala cancercentrum för lokal och detaljerad information. www.cancercentrum.se vänder sig i första hand till medarbetare och chefer i vården som har hand om cancerpatienter, men också till patientorganisationer, politiker, tjänstemän, forskare och andra som vill följa och bidra till utvecklingen mot en cancervård som utgår från patientens fokus och behov.

Cancercentrum.se (PDF-dokument, 12 kB)

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

Capero Medical AB
M Care
Coloplast
Mediplast