Undernäring ger onödigt lidande och dyr vård

Mer än var fjärde kroniskt sjuk lider av undernäring, bland äldre kroniskt sjuka är närmre hälften undernärda. Socialstyrelsen kräver att vården snabbare upptäcker och behandlar dessa patienter. Kostnaderna som problemet orsakar ligger i nivå med dem för övervikt och fetma, men har länge underskattats.
- Alla vinner på att vi tar krafttag för att minska undernäringen. Vi kan få kortare vårdtider, färre dödsfall, minskat lidande och piggare människor med förstärkta immunförsvar och färre infektioner, säger Socialstyrelsens medicinalråd och utredare Torsten Mossberg. Pressmeddelande från Socialstyrelsen.

Pressmeddelandet om undernäring (PDF-dokument, 7 kB)

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

Capero Medical AB
M Care
B Braun
Ynolens