Sverige-en B-nation i cancerforskning?

Allt färre forskningsprojekt och kliniska prövningar genomförs på svenska sjukhus. På bara några år har antalet studier halverats. Under våren har larmrapporterna från läkare varit flera. De forskande läkarna efterlyser mer tid för den patientnära forskningen och har delvis fått stöd från forskningsminister Jan Björklund.

Under Almedalsveckan inbjuder Novartis Onkologi till ett seminarium för att belysa konsekvenserna för patienter och svensk forskning av de allt färre kliniska prövningarna. Vem bär ansvaret för att lösa situationen - är det staten som forskningshuvudman eller landstingen som huvudman för vården? Politiker, företag, forskare oah patienter möts i en diskussion om en av de viktigaste frågorna för svensk cancerforsknings framtid.

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

Coloplast 2
Hollister
Coloplast
Ynolens