Patientsäkerhet

Den 1 januari 2011 trädde en ny patientsäkerhetslag i kraft. Den ersätter den gamla lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS). I den nya lagen tydliggörs vårdgivarens ansvar att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Läs mer i Socialstyrelsens senaste temanummer om patientsäkerhet.

Tema Patientsäkerhet (PDF-dokument, 422 kB)

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

Coloplast
Mediplast
Dansac
Coloplast 2
M Care