Ny patientlag

Regeringen har idag, den 24 mars 2011, fattat beslut om direktiv till utredare av en samlad patientlagstiftningen.

Direktiven innehåller flera konkreta förslag som ska utredas, bland annat förenklade möjligheter att söka vård i andra landsting, hur patienten ska få mer inflytande över sin patientjournal samt tydligare krav på vårdupplysningstjänster.

-Vår politik bygger på att sätta patienten i centrum.. Nu tar vi viktiga steg för att också få en samlad lagstiftning som sätter patienten i centrum. Det är inte rimligt att det skiljer så mycket i vårdkvalitet mellan olika landsting och regioner. Jag ser särskilt fram emot att läsa utredarens förslag på åtgärder för att komma till rätta med denna problematik, säger socialminister Göran Hägglund

En slutredovisning med förslag till en ny patientlag och följdändringar ska lämnas senast den 1 januari 2013.

http://www.regeringen.se/sb/d/14404/a/164557

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

Coloplast 2
Hollister
Coloplast
Mediplast