Behandlingsstrategistudie för Crohn patienter

Abbott genomför en behandlingsstrategistudie för att undersöka om objektiva parametrar bättre kan vägleda behandlingen av patienter med Crohns sjukdom. Studien kommer att svara på om patienter som följs med objektiva inflammatoriska markörer under 56 veckor får bättre slemhinneläkning jämfört med patienter som övervakas med mindre stringenta kliniska kriterier för behandling, som ofta används inom vården idag.

Pressmeddelande från Abbott (PDF-dokument, 33 kB)

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

Coloplast 2
M Care
Coloplast
Ynolens