Banbrytande kirurg

Professor Nils G Kock, 87 år, Göteborg, har avlidit. Hans forskningsområde var tarmkirurgi, där han på 60-talet gjorde banbrytande insatser genom operationsmetoder som bland annat resulterade i den kontinenta ileostomin, s.k. Kocks reservoaren. Nils Kock var född i Jakobstad, Finland. Han läste medicin och blev 1951 med. lic. i Helsingfors. År 1959 blev han med. doktor och docent vid universitetet i Göteborg samt överläkare vid Sahlgrenska sjukhuset, för att efter tjänstgöring vid universitet i USA och Schweiz utnämnas till professor 1970. Inom ILCO har vi haft förmånen att få ha Nils Kock som föreläsare vid några tillfällen under 70-80 talet.

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

Capero Medical AB
M Care
B Braun
Ynolens