Världscancerdagen 2016

För sjunde året arrnagerade Nätverket mot cancer ett seminarium under den internationella Världscancerdagen 4 februari.

Fikapaus under VCD

I år hölls evenemanget i Aula Medica på Karolinska institutet i Solna och cirka 185 personer deltog, bestående av politiker, företrädare för sjukvården, patientföreningar, läkemedelsbranschen, media och andra intresserade.
Fler än 60 000 personer får varje år i Sverige cancer. Totalt är vi över en halv miljon människor i Sverige som någon gång fått en cancerdiagnos. Vi blir fler och fler. Om tio år beräknas 1 miljon vara direkt drabbade.
Syftet med Värdscancerdagen är att öka kunskapen om cancerpatienternas och närståendes situation hos allmänhet, profession och beslutsfattare, samt påverka beslutsfattare att ge mer resurser till cancervården.
– Nätverket mot cancer är till för alla cancerberörda, både patienter och den som står nära patienter. Vi arbetar för alla cancerpatienter oavsett sjukdom. Vår värdegrund är att alla människor ska ha ett lika värde och vi strävar efter bättre och jämlikare cancervård, säger Katarina Johansson, ordförande för Nätverket mot cancer.
Moderator Lennart Persson och minister Gabriel WikströmFörsta talare under dagen var folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström (S) som inledde med att besvara sin egen fråga om varför det är viktigt med en dag för cancer.
Reportage, bilder och film från VCD finns på Nätverket mot cancers hemsida

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

Coloplast
Mediplast
Coloplast 2
M Care