Världscancerdagen 2015

På Nätverket mot cancers årliga konferens i samband med Världscancerdagen den 4 februari 2015 samlades en stor skara politiker, företrädare för sjukvården, patientföreningar, läkemedelsbranschen, media och andra intresserade för att diskutera hur cancervården kan förbättras.

Gabriel WikströmGöran HägglundFörst ut var Gabriel Wikström (S), folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister samt dennes företrädare på posten, Göran Hägglund (KD), tidigare socialminister.

Den nationella cancerstrategin som påbörjades 2008 under Alliansens regeringsinnehav, har varit en lyckosam process som också stöds av den nuvarande regeringen. En viktig del av strategin var införandet av sex regionala cancercentra, RCC. Under konferensen återkommer deltagarna gång på gång hur uppskattat RCC och dess arbete är, oavsett om man är politiker, profession eller patientföreträdare!

- Det framkommer mycket höga förhoppningar på att RCC ska driva hela förändringen i vården. Det vilar ett tungt ansvar på dessa sex grupperingar. Vi har en plats vid bordet och kommer göra allt vi kan för att pusha utvecklingen. Men det tar tid, tid som cancerpatienter inte har, framhåller Katarina Johansson. För att snabba på utvecklingen och se till att vården är jämlik oavsett var i landet du bor, anser vi att nationella riktlinjer, standardiserade vårdplaner och nationella vårdprogram ska vara tvingande för landstingen.

Under konferensen återkom också behovet av ökad dialog och samarbete mellan alla inblandade aktörer i vården, inom en rad frågor.

En person som outröttligt driver på samarbete är årets pristagare av Nätverket mot cancers nyinstiftade utmärkelse “Årets Cancernätverkare” professor Roger Henriksson, chef för RCC Stockholm/Gotland. Vi behöver många fler eldsjälar som honom!
Flera reportage, bilder och filmer från dagen finns på Nätverket mot cancers hemsida.

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

B Braun
Mediplast
Capero Medical AB
Hollister