Hitta din länsförening

Personer

Anna-Karin Kihlström

Ledamot i valberedningen ILCO

Kontakta Anna-Karin

Arne Persson

Förbundsrevisor suppleant ILCO

Kontakta Arne

Bjarne Runnström

Kassör ILCO

Kontakta Bjarne

Bo Karlsson

Förbundsordförande ILCO

Kontakta Bo

Britt-Louise Rolandsson

Ledamot i valberedning ILCO

Kontakta Britt-Louise

Camilla Franzén Nordström

ILCO:s Unga vuxna ILCO

Kontakta Camilla

Charlotte Bygdemo Toytziaridis

Ansvarsområde

Sekreterare

Ledamot ILCO

Kontakta Charlotte

Christer Rolandsson

Ansvarsområde

Handläggare. Ingår i webbgruppen.

Handläggare ILCO

Kontakta Christer

David Larsson

Ansvarsområde

Ansvarig för ILCO:s Unga vuxna.Ungdomsredaktör.

Ledamot ILCO

Kontakta David

Fredrik Ericson

Ansvarsområde

Studier
IT-frågor

Ledamot ILCO

Kontakta Fredrik

Håkan Rudefors

Revisor ILCO

Kontakta Håkan

Jan-Erik Petersson

Förbundsrevisor ILCO

Kontakta Jan-Erik

IT-grupp IT-grupp

Kontaktformulär ILCO

Kontakta IT-grupp

Lena Bernström Eklund

Ekonomihandläggare ILCO

Kontakta Lena

Lennart Hedman

Kassör ILCO

Kontakta Lennart

Malin Eriksson

Kansliansvarig på Sundbybergskansliet ILCO

Kontakta Malin

Malin Myrsell-Mogren

Ansvarsområde

Barn- och familjeverksamheten
IT-frågor

Ledamot ILCO

Kontakta Malin

Marianne Jönsson

Förbundsrevisor ILCO

Kontakta Marianne

Marie Stéen

Ansvarsområde

Internationellt ansvarig. Ansvarig utgivare ILCO magasinet.

Vice ordförande ILCO

Kontakta Marie

Marina Fredriksson

Ledamot i valberedningen ILCO

Kontakta Marina

Matilda Lann

Redaktör ILCO-magasinet ILCO

Kontakta Matilda

Mats Sjödin

Ansvarsområde

Sjukvårds- och hjälpmedelsfrågor

Ledamot ILCO

Kontakta Mats

Matts Järgården

Revisor ILCO

Kontakta Matts

Monica Fredriksson

Revisor ILCO

Kontakta Monica

Rose-Marie Hultman

Ansvarsområde

Sammankallande

Ledamot i valberedningen ILCO

Kontakta Rose-Marie

Svenne Andersson

Webbgruppen ILCO

Kontakta Svenne

Therese Dicklén

ILCOs Unga Vuxna ILCO

Kontakta Therese

Therese Vestlund

Ansvarsområde

Sjukvårds- och hjälpmedelsfrågor.
IT-frågor

Ledamot ILCO

Kontakta Therese

Vuokko Elner

Ansvarsområde

Cancerfrågor

Ledamot ILCO

Kontakta Vuokko

Åke Lindgren

Ledamot i valberedning ILCO

Kontakta Åke

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

Capero Medical AB
Hollister
Coloplast
Mediplast