FAP-dag 2013

Det som tidigare år kallats för FAP-dagen var 2013 en informationsdag för alla med ärftlig mag- och tarmcancer.
Informationsdagen anordnades den 9 november på Karolinska universitets-
sjukhuset i Solna.

Informationsdagen arrangerades av det nationella Svenska polyposregistret på Karolinska universitetssjukhuset i samarbete med ILCO.
Informationsdagen vände sig till de som har familjär adenomatös polypos (FAP), Juvenil polypos, Peutz Jeghers och Lynch syndrom samt även närstående.

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

Coloplast
Mediplast
Capero Medical AB
M Care