Valberedning

Valberedning

På kongressen 2016 valdes följande personer till ILCO:s valberedning under en period av två år.

Vårt team

Anna-Karin Kihlström

Ledamot i valberedningen

054-213969

Marina Fredriksson

Ledamot i valberedningen

070-775 34 00

Rose-Marie Hultman

Ansvarsområde: Sammankallande, Ledamot i valberedningen

0768-20 98 55