ILCO Göteborgs lokalförening styrelse 2017

Ordförande:
Marianne Edström
E-post: marre.edstrom@comhem.se

Ledamot/Sekreterare:
Katarina Elmberg
E-post: katarina_elmberg_100@hotmail.com

Ledamot/Kassör:
May Lidén

Ledamot:
Jan Arlbrandt
E-post: janarlbrandt@yahoo.se

Ledamot:
Siv Nilhag
E-post: siv.nilhag@gmail.com

Ledamot:
Elisabeth Eklund Andersson
E-post: elisabeth.ea@hotmail.com

Ersättare:
Vuokko Elner
E-post: vuokko.elner@gmail.com

Ersättare:
Ulrika Båhlerud
E-post: ulrikabahlerud@hotmail.com

Ersättare/Barnverksamhet:
Mariana van Veen
E-post: mariana.van.veen@telia.com

Ungdomsombud ILCOs Unga Vuxna Göteborg:
Melinda Carlsson
E-post: melinda.c@comhem.se

Revisor:
Bosse Andersson

Revisor:
Claes I Helgesson
E-post: c.helgesson(at)telia.com

Valberedning:
Lilian Samuelsson

Representanter VG:
Marianne Edström och Siv Nilhag

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

B Braun
Ynolens
Capero Medical AB
Hollister