Styrelse

Lokalföreningens styrelse vald vid årsmötet 2017.

Ordförande
Maj-Lis Svahn,
E-post: 0910.778763@skebo.ac
Mobil 070-6650722

V. ordförande

Sekreterare och studieansvarig
Ewa Lavefjord Malmin
E-post: ewalavefjord@hotmail.com
Telefon: 070-6080587

Kassör
Gunilla Westin
E-post: gunilla.westin@passagen.se
Telefon: 0914-600 05, 070-371 91 14

Ledamot
Lennart Westin
E-post: gunilla.westin@passagen.se
Telefon: 0914-600 05

Carina Svahn
E-post carina.svahn@gmail.com
Telefon 070-2520919.

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

Capero Medical AB
M Care
B Braun
Mediplast