Kontakter

Nedan finns kontaktuppgifter för Sörmlands länsförening

Ordförande:
Kerstin Bergström
Östra Trädgårdsgatan 12A
611 34 Nyköping

Telefon: 0155-21 07 44

E.post kerstin.bergstrom34@gmail.com

PlusGiro: 11 26 09 - 3

Distriktsföreningarna i Sörmland är nedlagda men det finns kontaktpersoner:
Kontaktperson i Katrineholm är Ingrid Karlsson Telefon: 0157-910 38
Kontaktperson i Nyköping är Rolf Svensson Telefon: 0155-223 529 
Kontaktperson i Eskilstuna är ordförande Kerstin Bergström.

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

Capero Medical AB
M Care
B Braun
Mediplast