ILCO-fonden

ILCO-fonden finns som stöd för ILCOs verksamhet via bland annat bidrag till forskning, verksamhetsutveckling eller spridning av idéer.

Du som vill stödja ILCO-fonden med en gåva kan göra det på
plusgiro: 59 32 66 - 0, enklast via formulär som finns i länkarna i spalten till vänster.

Hedra någon som gått bort med att ge en minnesgåva till ILCO-fonden. Kan du göra genom att klicka på länken "Ge en minnesgåva" i spalten till vänster.

Genom att klicka på länken "Ge ett bidrag till ILCO-fonden" i spalten till vänster kan du som privatperson eller företag ge en större eller mindre gåva.

Minnesfonden bildades 1994 och 2011 ändrades statuterna och namnet ändrades också till ILCO-fonden. Fonden är till minne av personer som med stort intresse arbetat inom ILCO eller som genom gåvor och arv önskat föra ILCO-förbundets idéer och verksamhet vidare.

Fonden är till gagn för personer som stomiopererats på grund av cancer eller andra sjukdomar i tarmkanal eller urinvägar.

Möjligheter att söka pengar från ILCO-fonden regleras i "Stadgar för ILCO-fonden". Stipendium kan sökas inom tre områden:

  • Till forskning samt utveckling av metoder för rehabilitering, vård och omsorg till gagn för personer som stomiopererats eller har andra problem i tarmkanalen eller urinvägarna.
  • Till utveckling av verksamhet för barn och ungdomar som stomiopererats eller har andra problem i tarmkanalen eller urinvägarna.
  • Till enskild person eller länsförening för utveckling och spridning av ILCO-förbundets idéer.
  • Medel ur fondens kapital kan sökas till riksomfattande förbundsprojekt för utveckling av ILCOs verksamhet. Sådant projekt skall ej ingå som del i förbundets ordinarie verksamhet.

Ansökan till ILCO-fonden kan ske löpande och skall tillställas förbundsstyrelsen. En utförlig redogörelse bifogas på hur stipendiet skall användas. Detta får inte utnyttjas för annan verksamhet. Slutrapport skall insändas till förbundsstyrelsen och publiceras i ILCOs medlemstidning.

Statuterna för ILCO-fonden finns som PDF i högerkolumnen här på sidan.

För ytterligare information, kontakta ILCOs ekonomikansli. Telefon 019-17 00 50, e-post ekonomi@ilco.nu

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

Coloplast 2
M Care
B Braun
Ynolens