Det här är ILCO

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet är den intresseorganisation som bildades 1965 för att förbättra situationen för stomi- och reservoaropererade.
Fram till kongressen 2014 hette organisationen ILCO Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade.

I dag har vi en omfattande verksamhet där bland annat gemenskap, stöd för våra medlemmar, bevakning av våra intressen och informationsaktiviteter är viktiga och självklara inslag.

ILCOs primära målsättning är

Att bistå alla som är eller kommer att bli stomi- och tarmopererade samt de med andra funktionsförändringar i urinvägar respektive tarmkanal.

På förbundsnivå sker det genom att bland annat påverka myndigheter så att de beslut som fattas förbättrar de ovan nämndas situation.
På läns-, regions- och lokalplan sker det genom upplysning och information i skolor och inom vården, genom ILCOs besöksverksamhet på sjukhus och i hemmiljö, kurs- och mötesverksamhet samt genom att organisera så många som möjligt, för att de ska få del av den gemenskap som medlemskapet i ILCO ger och som vi alla behöver.

Annonser. Klicka på annons för att komma till företagets hemsida.

Capero Medical AB
M Care
Coloplast
Mediplast